Ảnh kỷ yếu ‘Xua tan nóng bức ngày hè’ của teen Sơn La

Bộ ảnh kỷ yếu "Vui đùa với nước" của tập thể lớp 12A, trường THPT Sơn...